Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Червень » 23 » Звіт директора Карпачової Ганни Григорівни за 2015-2016 н.р.
01:09
Звіт директора Карпачової Ганни Григорівни за 2015-2016 н.р.

У північній частині Великої Лепетихи, серед каштанів та горіхів височить школа, овіяна таврійськими вітрами, наповнена дитячими дзвінкими голосами, затишна, привітна  і гостинна.

Це Великолепетиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Керівники  школи: директор школи, заступники директора школи з навчально-виховної роботи Слабко Ж.М., з виховної роботи Недбайло С.М. – це колектив однодумців, які бачать перспективу розвитку навчального закладу, злагоджено керують оркестром учителів, батьків, учнів.

Мої заступники не лише професіонали з відповідною освітою, які володіють знаннями  педагогіки, психології, але й люди творчі, люблять учитися самі й навчають інших. Вправно  оформляють документи, складають шкільний розклад, проводять загальношкільні заходи і застосовують інтерактивні методи з педагогами.

Сьогодні сучасне українське суспільство вимагає змістовного оновлення системи освіти, яка має забезпечувати  всебічний розвиток особистості дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб, сучасного світогляду,  навичок самостійного пізнання.

 Наш педагогічний колектив у своїй роботі орієнтується на те, щоб дати кожній дитині якісні, глибокі знання, побачити в кожному учневі людину: порядну, добру, патріота рідної держави, творчу, небайдужу до навколишнього світу. Людину, якою можна пишатися, яка гідно пройде з високо піднятою головою через усе життя. Виховати таку людину не просто – тут замало знати сучасні технології і методи навчання. Найголовніше треба бачити в кожній дитині особистість, якою вона вже є і людину, якою вона стане. І тільки спільна робота вчителів, учнів, батьків та громадськості приведе до успіху.

Навчально-виховний процес  організовано відповідно до запитів, здібностей, нахилу та стану здоров’я учнів. Забезпечено рівний доступ дітей та підлітків від 6 до 18 років, які  проживають у мікрорайоні школи, до якісної освіти.

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. За виявленими даними в мікрорайоні школи зареєстровано 399 підлітків від 6 до 18 років. З них навчалися: у середніх загальноосвітніх навчальних закладах – 325 учнів; вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації – 34; професійно-технічних навчальних закладах, які дають повну загальну середню освіту – 38, спеціальних ЗНЗ – 2.  Усі діти охоплені навчанням.

Навчально-виховний процес у 2015/2016 навчальному році був організований відповідно до робочого  навчального плану і плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і здібностям учнів.

У 2015-2016 н.р.  функціонувало: 6 класів  І ступеня (139 учнів); 7 класів   ІІ ступеня (144 учнів); 2 профільні класи  ІІІ ступеня (20 учнів):

- 10 клас – історичний  профіль;

- 11 клас – історичний  профіль.

У навчальному закладі створено умови для реалізації  особами з розумовою відсталістю прав на освіту. Функціонує спеціальний клас, в якому навчаються 5 учнів  5,7,8  класів,  які потребують корекції розумового розвитку.

Відповідно до Положення про  екстернатну форму  навчання було організовано навчання  екстернів Андрющенко Оксани та Гасан Хрістіни за програмою 11 класу.  За індивідуальною формою навчалися учень 8-А класу Жарук Владислав, учень 2-Б класу Сергєєв Олексій.

Створення та збереження кадрового потенціалу, покращення його якісного складу шляхом аналітично-прогностичного  підходу в роботі з педагогічними кадрами є одним із головних пріоритетних напрямів роботи.

Серйозна увага приділяється заходам, спрямованим на підвищення  професійної майстерності педагогічних працівників: забезпечено курсову перепідготовку педагогів на 100 % (план 3 чоловіка, факт – 3 чоловіка) відповідно до плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділу освіти районної державної адміністрації на 2016 рік.

Для стимулювання  творчого професійного росту вчителів широко використовується можливість атестації педагогічних працівників.  У 2016 році  атестувалося  2 вчителів.

Результати атестації такі: відповідає присвоєній раніше кваліфікаційній категорій «спеціаліст вищої категорії» - 1, «спеціаліст першої категорії» - 1 чоловік.

Якісний склад педагогічних працівників школи становить: «спеціаліст вищої категорії» - 8 (26 %), із них і має звання «вчитель-методист», 3 – «старший учитель»;  «спеціаліст  першої категорії» - 9 (29 %), «спеціаліст другої категорії» - 8 (26 %), «спеціаліст» - 6 (19 %).

Важливим засобом підвищення якості та ефективності навчання є педагогічно обґрунтована система обліку знань, умінь і навичок учнів. Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів сприяє їхній більш активній пізнавальній діяльності, а також допомагає вчителю вирішувати цілий ряд завдань навчання і виховання школярів. У процесі навчання, перевірки знань, умінь і навичок педагогічний колектив школи ставив перед собою наступні дидактичні завдання:

 -        систематичний і планомірний контроль протягом процесу навчання;

-          стимулювання  учнів до навчальної діяльності;

-          виявлення  недоліків  в організації  і  методиці  проведення навчального процесу та оцінювання;

-          навчання учнів учитися самостійно.

У 2015/2016 н.р. продовжено моніторингове дослідження щодо визначення якості освіти в закладі. Одним із важливих напрямів цього є дослідження рівня навчальних досягнень учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класні керівники, класоводи складають наприкінці І та ІІ семестрів і навчального року моніторингову картку успішності учнів класу за результатами досягнень із навчальних предметів. Моніторинг дає змогу аналізувати академічні результати успішності учнів, контролювати рівень педагогічної діяльності, прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів та прогнозувати плани успішного навчання дітей. Так, опрацювавши дані за останні роки було виявлено позитивні зміни рівня інтелектуального розвитку учнів з високим рівнем навчальних досягнень.

На основі аналізу результатів, семестрових та річних оцінок учнів прослідковується позитивна тенденція до більш об’єктивного оцінювання рівня навчальних досягнень школярів.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 2-А – 87,5 %(класний керівник Перепелка О.Г.), 2-Б – 77,5 % (класний керівник Кусьнєж Н.П.), 3 – 71 % (класний керівник Бритова З.А.),  5-А – 70 % (класний керівник Москаленко І.В,), 6-А -  67 % (класний керівник Смірнова О.А.), 6-Б – 75 % (класний керівник Васильчук О.П.),  8-А – 68 % (класний керівник Рогачова В.П.), 9 – 72 % (класний керівник Решетняк В.М.), 10 – 83 % (класний керівник Харченко Л.В.), 11 – 87,5 % (класний керівник Гнатова О.М.)

Якісний показник навчальних досягнень учнів за 2015 /2016 навчальний рік становить  68 %.

За підсумками 2015-2016 навчального року 18 учнів одержали документи про базову загальну середню освіту, у тому числі 5 чол. (28 %) - свідоцтва з відзнакою:  Матвєєва Вікторія, Бугай Анна, Алі-Шах Імран, Соляник Олена, Кісельов Євген;  8 чоловік  - атестати про повну загальну середню освіту, з них  1 чол. ( 12,5 %) закінчила школу із срібною медаллю Рябченко Ірина.

У школі створені належні умови для підтримки і розвитку талановитих та обдарованих дітей. Поновлено банк даних «Обдаровані діти», який містить інформацію про 125 учнів за такими напрямами: інтелектуальний (13), академічний (35), спортивний (35), художньо-естетичний (42 ).

Практичним психологом проведені дослідження обдарованих учнів за методикою  Пашнєва. 

  Критерієм успішності роботи з вказаною  категорією учнів  є результати участі учнівської молоді школи  в конкурсах, олімпіадах, змаганнях районного, обласного, всеукраїнського рівнів.

Для залучення учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, проведення науково-дослідницької роботи організовано роботу наукового товариства «Інтелект».

У 2015-2016 н.р. працювало 4 секції: «Правознавство» (керівник Васильчук О. П.), «Історичне краєзнавство» (керівник Москаленко Н. А.), «Медицина» (керівник Харченко Л. В.), «Мистецтвознавство»    (Приходько М. І.).

Учні школи брали участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. Переможцем стала: Худолій Вікторія, 11 клас, ІІІ місце, секція «Мистецтвознавство», тема: «Лялька-мотанка – оберіг української душі» (керівник Приходько М.І.).

Саітов Михайло - переможець  районного конкурсу майстрів художнього читання «Моя земля - Україна»,  І етапу ІІ обласного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні  лейтмотиви».

У 2015-2016 н.р. стали переможцями:

- ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін – 12 учнів; 

- ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика –  1 учень;

- ІІ етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім.. Тараса Шевченка – 3 учні;

- Районна спартакіада серед учнів  загальноосвітніх навчальних закладів – І місце;

- Обласний  огляд-конкурс «Таврійський барвограй-2016» - 6 колективів.

У 2015-2016 н.р. проведено шкільний конкурс «Учень року-2016» відповідно до Положення.  За підсумками конкурсу 14  учнів нагороджені грамотами та грошовими преміями. У 2014-2015 н.р.  кращим учнем  у районному конкурсі «Учень року-2015» став  Саітов Михайло.

Підведенням підсумків роботи  з обдарованою молоддю є  проведення  лінійки «Обдарованість», на якій відзначаються кращі учні школи.

 Члени ради школи нагороджували кращих учнів школи грамотами та преміями.

Педагогічний колектив школи працював протягом навчального року над створенням  умов  для успішної соціалізації особистості в сучасному освітньому просторі.

Для реалізації цієї проблеми  у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та   виховні плани класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси,  заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

З метою   виховання та забезпечення повноцінного розвитку школяра в школі протягом року працювали такі гуртки: хоровий спів, ансамбль «Веселка», ансамбль «Сонечко», ансамбль «Дніпряночка», баскетбол, атлетизм, волейбол, теніс, футбол, «Рідний край», «Мій рідний край – моя історія жива», клуб «Пошук»,  «Хореографія», юні пожежники-рятувальники, юні інспектори дорожнього руху, карате, туризм.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у спортивних, культурно-масових, мистецьких   заходах, які проходили в школі та районі: брали участь у щорічному Всеукраїнському рейді «Увага! Діти – на дорозі!», у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацькій грі «Джура» (ІІІ м.) керівник Рогожа М. В.); фестивалі агітбригад  Юних пожежників-рятувальників (Ім., керівник Москаленко І. В.); Юних інспекторів дорожнього руху «Молоді третього тисячоліття безпечний дорожній рух» (ІІІ м., керівник Приходько М. І.). «Молодь обирає здоров,я» (ІІІ м., керівник Рогачова В. П.).

Учні нашої школи переможці ІV районного конкурсу військово-патріотичної пісні, стройового та похідного маршу «Озброєні піснею,  покликані маршем», керівник Рогачов Ю.В.

Важлива увага  приділяється у нашій школі у сфері екологічного виховання — формування почуття співпричетності, відповідальності; розуміння необхідності піклування про природу; готовність жити у злагоді з природою й у відповідності до її законів. І тому учні нашої школи є активними учасниками екологічних акцій: «Букет замість ялинки» (І місце - Дмитренко Катерина, учениця 7 класу), «Допоможемо зимуючим птахам» (ІІ місце - Бугай Микола, учень 5 – Б класу), зустріч з батьками, учнями , громадськістю в екологічному брифінгу « Збережемо рідний край для нащадків»; учитель географії Москаленко І. В. працює над  проектом «Простір щасливого дитинства» у номінації «молодь  дбає про навколишнє середовище».

На базі школи  районний методичний кабінет проводить науково-методичні семінари з актуальних питань  навчально-виховної роботи. У березні місяці  проведено районний семінар для вихователів дошкільних закладів, вчителів початкових класів, вчителів географії на тему: «Краєзнавча робота  як форма патріотичного виховання».

Екологічний брифінг «Збережемо рідний край для нащадків»,   проведений на семінарі, висвітлив важливі питання екологічного стану в нашому регіоні:  як позитивні сторони, та і не вирішені питання.  Учасники брифінгу:  учні школи, селищний голова Сінкевич М.В., майстер Великолепетиського лісництва Голов В.,  кореспондент газет «Таврійські вісті» Костіна І., голова громадської  ради при районній державній адміністрації Курносик В.Г.

Учні школи Матвеєва Вікторія, Щедра Олена презентували присутнім науково-дослідницькі роботи: «Про воду Дніпрову прадавню і нову», «Дослідження екологічного стану водойм Великолепетиського району», керівники Москаленко І.В., Харченко Л.В. Мета дослідницько-експериментальних робіт: ознайомлення учнів  і громадськості Великолепетиського району із станом водойм Херсонської області та перспективами його покращення; залучення учнів та громадськості селища до   очищення прибережних зон, ярів та балок в районі річки Дніпро, виховання дбайливого ставлення до природи;  зробити постійний внесок у загальнонародну  природоохоронну діяльність.

Виступ агітбригади учнів 3 класу  (керівник Бритова З.А.) спрямовані на збереження первоцвітів.

Селищний голова Сінкевич М.В. акцентував увагу  на проведенні  природоохоронних заходів в селищі. 

Головний висновок брифтінгу:  тільки спільними зусиллями  можна досягти очікуваних результатів – зберегти для майбутнього покоління екологічну чисту планету.

Наша школа учасник інноваційного проекту для учнівської молоді «Обласний  профіКвест «В долонях степу і Дніпра»:

Основними  завданнями  Проекту є:

-   поглиблене вивчення школярами рідного краю, його унікальних природних та культурно-історичних пам'яток;

-    сприяти вихованню в учнівської молоді патріотизму, бажання працювати на благо своєї вітчизни;

-   популяризація серед учнівський молоді актуальних на ринку праці Херсонщини професій туристично-рекреаційного спрямування;

-  сприяння ефективній зайнятості молоді, успішній побудові майбутньої професійної кар'єри;

-  сприяння підвищенню туристичної привабливості Херсонської області через формування і поширення рекламно-інформаційних матеріалів мультимедійного характеру про її культурно-історичні та природні особливості.

Під час реалізації організаційного етапу Проекту  (січень-червень 2016 р.) сформована команда учасників – учнів 8,9 класів у кількості 10 осіб загальноосвітнього навчального закладу.  Куратор команди вчитель географії та економіки Москаленко І.В. У травні місяці команда брала участь у проведені установчого заходу для всіх учасників Проекту – обласного масового профіКвесту для учнівської молоді «В долонях степу і Дніпра». Складено та затверджено план роботи дослідницької квест-команди.

До участі в організації та проведені  ПрофіКвесту залучаються:   районний центр зайнятості, районна бібліотека для дітей, відділи районної державної адміністрації: освіти, культури, внутрішньої  та інформаційної політики.

У ході реалізації Проекту команда створює творчі роботи:  «Кращий туристичний маршрут», «Краща PR-кампанія ПрофіКвесту», «Кращий гід-екскурсовод».

У школі було проведено ток-шоу для старшокласників «Не контакт «ВКонтакті» . Мета заходу: показати позитивні та негативні сторони комп’ютерних мереж, їх вплив на здоров’я людини; розкрити поняття «комп’ютерна залежність» та її попередження; формувати в учнів індивідуальні погляди на новітні інформаційні технології, ціннісне ставлення до власного здоров’я; розвивати прагнення до самовдосконалення та індивідуальну відповідальність; вчити контролювати свою емоційно-вольову сферу. На заході були присутні різні спеціалісти: лікар-психіатр, працівник кримінальної служби у справах дітей, бібліотекар, практичні психологи, учні, педагоги, батьки.

Кожний навчальний рік є певним етапом  у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя. А 2015-2016 навчальний рік – особливо.  Сьогодні освіта України переживає процес «перезавантаження»:  вводяться нові  Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники.

Тому завдання школи – забезпечити  розбудову такого освітнього простору, у  якому  особистість  з раннього дитинства  усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему  ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

З 1 вересня 2012-2013 навчального року початкова школа працює за оновленим Держстандартом. Нова  редакція Державного стандарту початкової школи зорієнтована на соціалізацію особистості молодшого школяра.

Кожна дитина до школи має одержати відповідну підготовку за вимогами Базового компонента  дошкільної освіти в дитячих садках чи в сім´ї. Для зберігання наступності  з дошкільним періодом, успішного забезпечення подальшого становлення особистості дитини, її інтелектуального, фізичного, соціального  розвитку вчителем майбутнього першого класу Каряковою О.А. було проведено «День відкритих дверей», заняття з майбутніми першокласниками «Уведення у шкільне життя». Це допоможе дитині прилаштовуватись до нових вимог, з якими вона стикається, коли вперше приходить до школи: уважно слухати, уміти відповідати на запитання вчителя, пристосуватись  до режиму навчання у школі.

Для кращої адаптації дітей  до навчання проведена спільна педагогічна рада Великолепетиського ясла-садка № 2 та ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 на тему: «Наступність у роботі дошкільного закладу і школи, як умова забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до освітньо-виховного процесу» (протокол № 2 від 07 грудня 2015 р.), організовано взаємовідвідування уроків на занять учителями початкових класів та  вихователями дошкільного закладу,  проведено засідання круглого столу на тему: «Базові складники та критерії готовності дитини до шкільного життя».

За підсумками виконання завдань перших двох етапів реалізації обласної науково-методичної проблеми  з’ясувалися питання, що потребують підвищеної уваги  під час здійснення формувального етапу ( 2015-2017 н.р.) , яким передбачено оновлення змісту освітньої діяльності навчального закладу,  форм і методів взаємодії з іншими соціальними інститутами.

Тому, у змісті навчально-методичної роботи з учителями початкового навчання знайшла відображення така тема, як мовленнєва  соціалізація дітей молодшого шкільного віку.  Найглибші зрушення у мовленнєвому розвитку дітей  спричинюються   початком навчання грамоти, читання і письма та переходом їх до теоретичного вивчення мови.

Розглядаючи мовленнєву соціалізацію як процес,  можемо у найбільш загальному вигляді окреслити рівні мовленнєвої соціалізації дітей молодшого шкільного віку: на когнітивному рівні – рівень розвитку когнітивних процесів, котрі обумовлюють оволодіння та володіння мовленням;  на лінгвістичному рівні  - рівень мовної та мовленнєвої компетентності;  на діяльнісному  рівні  як рівень розвитку мовленнєвих навичок та умінь. 

Цьому питання значна увага  приділялася в роботі шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів, керівник Бритова З.А.  Система відкритих уроків, проведених учителями,   розкрила форми  і методи  роботи по розвитку зв’язного мовлення.

Принципово важливою  є орієнтація  на розвиток пізнавальної активності молодшого школяра, його творчого мислення. Рогачов Артем, учень 3 класу, посів  І місце в обласному (заочному)конкурсі авторів віршованої поезії

«Поетичний вернісаж», номінація «Мій рідний край». Акопян Діана, учениця 4 класу, переможець районного конкурсу майстрів художнього читання «Наша Земля - Україна». Степанець Крістіна, учениця 3 класу, переможець ІІ етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П. Яцика (ІІІ місце). Стаценко Максим, учень 4 класу, переможець районної олімпіади для учнів 4 класів з природознавства (ІІ місце).

Протягом 2015 – 2016 навчального року за окремими планами в школі   проведено тематичні дні, тижні та місячники:

вересень: День знань, Всеукраїнський олімпійський тиждень, День бібліотеки, Міжнародний день миру, День партизанської слави;

жовтень:; День учителя, День осені, День захисника України, День визволення України від фашистських загарбників.

листопад: Місячник правових знань, Тиждень знань в початковій школі, День української писемності, День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій, Міжнародний день толерантності.

грудень: Тиждень знань безпеки життєдіяльності; Тиждень майбутнього захисника Вітчизни; Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Тиждень правовихзнань, День Збройних сил України, День прав людини, День вшанування учасників ліквідації на слідків аварії на Чорнобильській АЕС, День Святителя і Чудотворця Миколая .

січень: Тиждень краєзнавства; День соборності України години   «На шляху соборності та Незалежності», День пам'яті героїв Крут.

лютий: Тиждень військово-патріотичної роботи, День визволення Лепетихи віднімецько-фашистських загарбників,  День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародний день рідної мови, День соціальної справедливості,участь у районному етапі обласної виставки декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;

березень: Міжнародний жіночий день, Тиждень української мови та літератури «Ми славимо тебе, Тарасе!» участь в районному етапі обласного конкурсу декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі» (учні нашої школи  отримали призові місця), участь у ХІ Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»,  , участь у щорічному фестивалі «Таврійський барво грай» ;

квітень: Тиждень екологічного виховання,   Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності,  День безпеки життєдіяльності, Всесвітній день здоров'я, Всесвітній день авіації і космонавтики, День довкілля, Всесвітній день Землі,  вшанування 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, День дитячої книги, спортивне свято «Тато,мама, я –спортивна сім,я»

травень: Тиждень родини,   Тиждень „Пам’яті і слави”,   День матері, День Перемоги, День жертв політичних репресій, участь у Проекті «Г.Сковорода – 300», Свято прощання з Букварем, Свято прощання з початковою школою, Свято «Останнього дзвоника» та ін..

Усі заходи проведені  у нашій школі свідчать про те, що класні керівники та вчителі-предметники, батьки, учні живуть єдиною родиною, великою шкільною сім´єю.

У школі було проведено ток-шоу для старшокласників «Не контакт «ВКонтакті» . Мета заходу: показати позитивні та негативні сторони комп’ютерних мереж, їх вплив на здоров’я людини; розкрити поняття «комп’ютерна залежність» та її попередження; формувати в учнів індивідуальні погляди на новітні інформаційні технології, ціннісне ставлення до власного здоров’я; розвивати прагнення до самовдосконалення та індивідуальну відповідальність; вчити контролювати свою емоційно-вольову сферу. На заході були присутні різні спеціалісти: лікар-психіатр, працівник кримінальної служби у справах дітей, бібліотекар, практичні психологи, учні, педагоги, батьки.

У школі організована робота «Школи молодого вчителя».  Навчанням охоплено 5 молодих педагогів: Зінченко В. О., вчитель англійської мови,   Іногородська М.К., Недоцук І.С, Савіна Н.М., Кусьнєж Н.П. – вчителі початкових класів.

Метою методичної роботи з молодими учителями є удосконалення системи знань з методики викладання навчальних предметів та освоєння позитивного досвіду. Використовуються такі форми методичної роботи: місячник педагога-стажиста, семінари-практикуми, співбесіди, групові консультації, декада ініціативи і творчості молодих, «майстер-класи» досвідчених вчителів, співбесіди, відкриті уроки, огляди новин психолого-педагогічної та методичної літератури. Особлива увага  приділяється пропаганді педагогічної спадщини В.Сухомлинського.

Протягом Місячника молодого спеціаліста заступники директора школи Слабко Ж.М., Недбайло С.М., практичний психолог Смірнова О.А. проводять індивідуальні консультації для молодих педагогів, під час яких обговорюються такі питання:

- шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів;

-  робота з учнівськими зошитами як один із шляхів підвищення якості знань, умінь і навичок учнів;

- відповідність методів навчання формам організації уроку;

- організація виховної роботи в класному колективі;

- основні підходи до календарно-тематичного планування.

Підсумком методичної роботи з молодими педагогами є декада «Ініціатива і творчість молодих».

У рамках декади молодого спеціаліста молоді вчителі Іногородська М.К., Недоцук І.С., Зінченко В.О., Савіна  Н.М.. новопризначена Кусьнєж Н.П., провели відкриті уроки.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Слабко Ж.М., практичний психолог Смірнова О.А. провели практичні заняття з молодими спеціалістами: «Типи і структура уроків»,  «Самоаналіз уроку», «Психологічний погляд на імідж учителя». Практичний психолог Смірнова О.А. провела вивчення  особистості молодих учителів за методиками: «Бар’єри педагогічної діяльності», «Психологічний портрет учителя».

Результатом цілеспрямованої й системної роботи вчителів нашої школи  є перемоги учнів в районному  етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: два  ІІІ  місця з біології (Харченко Л.В.), ІІ  місце з географії (Москаленко І. В.),  ІІІ місце з фізики, ІІ місце з трудового навчання (Приходько М.І.), ІІ, ІІІ  місце з історії (Москаленко Н.А., Васильчук О.П.), ІІ місце  з німецької мови (Карпачова Г.Г.), І, ІІ  місце з хімії          (Слабко Ж.М.), два ІІІ місця з правознавства (Васильчук О.П.), ІІ місце з природознавства (4 клас,  Карякова О.А.).

 

Наша школа відібрана для участі у Проекті міжнародної матеріальної допомоги опорним школам.

Міністерство фінансів спільно з Міністерством освіти і науки домовилися з групою міжнародних донорів про фінансування пілотного проекту розвитку опорних шкіл в Україні.

В рамках Проекту   школа  отримає кошти на розвиток матеріально-технічної бази. 

Відбір проводився незалежними представниками Проекту за участю міжнародних донорів, фонду Western NIS Еnterprise Fund та Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID). Головна мета Проекту - сприяти реформі освітньої мережі України, що покликана підвищити якість середньої освіти за рахунок більш ефективного використання освітньої субвенції.

Створена  робоча група в складі працівників школи,  представників батьківського комітету, селищної ради, відділу освіти  визначила  пріоритетні потреби для ремонту у школі і надіслала  матеріали менеджеру проекту Олександру  Довгову. Зроблено замовлення на обладнання:  кабінетів фізики, біології, хімії а також комп’ютерного класу.

Виконання даної програми забезпечить покращення якості освіти в нашій школі.

У нашій школі є постійно-діючі органи громадського самоврядування - Рада школи та батьківський комітет (шкільний та класні). У своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи. В першу чергу вони захищають інтереси своїх дітей, надають допомогу педагогічному колективу та вирішують важливі питання матеріально-технічної бази, приймають участь у виховних заходах школи.

Голова Ради школи Ларченко Т.О., Голова батьківського комітету Бугай О.І. активно співпрацювали з батьками, учнями, учителями та дирекцією школи. 

Протягом навчального року відбулося пять спільних засідання Ради школи та батьківського комітету де вирішувалися важливі питання навчання, виховання, матеріально-технічної бази спільно з дирекцією школи.  Було проведено 3 загальношкільних батьківських зборів.

Чого досягли, що зробили і що плануємо? І щоб хотіли мати?

У шкільну їдальню придбано стільці (39 шт.) на суму 7.410 грн.  за допомогою батьківських коштів. Закінчено  ремонт  кабінету музики та образотворчого мистецтва,  за рахунок бюджету селищного ради  у  листопаді місяці було виділено 18.000 грн на лінолеум та 3 енергозберігаючі вікна.

За рахунок добровільних батьківських внесків у 3-х класах  (2-А, 4 кл.)   вставлено по одному енергозберігаючому вікну, у 7 класі за рахунок сімї Нікітчук. У спальній кімнаті вставлено 3 енергозберігаючих вікна, вхідні двері за рахунок спонсорської допомоги С.М.Дякова. Плануємо до 01 вересня замінити вікна у двох перших класах і знову ж за рахунок спонсорської допомоги С.М.Дякова.  Селища рада  виділила  27.000 грн на придбання стільців у шкільну їдальню, витяжку та жарочну шафу.  

Готуючись до нового навчального року в школі проводимо косметичні ремонти в класах, коридорах.

Літо - пора оздоровлення дітей.  Як і кожен рік при Великолепетиській загальноосвітній школі І-ІП ступенів організовано пришкільний відпочинковий табір «Літограй»

Виховна робота в таборах поєднувала відпочинок, працю, спорт та пізнавальну, оздоровчу діяльність.

Педагоги створили умови для педагогічно - обгрунтованого, змістовного та цікавого довкілля дітей, що дало можливість їм творчо розвиватися, духовно та інтелектуально збагачуватися.

Стало доброю традицією у нашій школі проводити  лінійки обдарованості. Таку лінійку ми проведи 14 червня 2016 року.

В школі організовано харчування для учнів 1-11 класів. Всього охоплено харчуванням - 180 учнів 60  % від загальної кількості учнів.

Готуючи обіди працівники їдальні дотримуються норм харчування згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

У школі працює психологічна служба, яка складається з практичного психолога Смірнової О. А. та соціального педагога Земляного А.С. Служба організовує свою роботу на основі державних документів, які регулюють діяльність психологічної служби.

Проводиться робота з батьками: консультації, тренінги, заняття батьківського лекторію.  Співпраця з селищним будинком культури, центром зайнятості, з дитячим садком «Ромашка».  Спільна робота у такій співдружності допомагає вирішувати важливі питання у виборі професії, позакласній роботі, навчання та виховання.

Школа – це життя,  а життя – це школа. І прожити його треба так, щоб залишити свій слід. Учительський слід залишається назавжди  в його учнях, у дітях учнів, у дітях їхніх дітей.

Дорогі мої колеги я бажаю Вам, щоб про ваш слід завжди пам’ятали. Всім працівникам школи виношу подяку за щоденну працю та підготовку до нового навчального року. Батькам – за підтримку, за батьківську пораду. Учням – щоб ви були гідними випускниками нашої школи.

Протокол № 1

звітної конференції директора школи

Великолепетиської ЗОШ І-ІІ ступенів №2

 

                                                                           Від 16 червня 2016 року

Обрано делегатів згідно Статуту школи – 30 чоловік

Відсутні з поважних причин – Дацко Т.Л.

На звіті присутні:

 1. Голова районної ради Верховська Тетяна Олександрівна
 2. Голва районної державної адміністрації Кумановська Світлана Степанівна
 3. Начальник відділу освіти Періг Андрій Іванович
 4. Помічник депутата обласної ради Дякова Сергій Миколайовича -Остропицький Дмитро Іванович

Черга денна

 1. Вибори складу лічильної комісії.
 2. Звіт директора Великолепетиської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Карпачової Г.Г. (час для звіту -  не більше  20 хвилин).
 3. Виступи членів педколективу, учнів, батьків (час для виступу – не більше 5 хвилин).
 4. Інформація голови лічильної комісії про порядок проведення таємного голосування.
 5. Проведення таємного голосування.
 6. Інформація голови лічильної комісії про  підсумки таємного голосування.

По-першому питанню виступила Решетняк В.М., яка  запропонувала обрати  президію  у  кількості 3 )трьох) чоловік. І персонально Земляного А.С., Бугай О.І., Смірнову О.А.

ВИРІШИЛИ:

Обрати склад президії у кількості 3 чоловік. Персонально Земляного А.С.Ю,  Смірнову О.А. Бугай О.І., доручити ведення конференції – Земляному А.С., а ведення протоколу Смірновій О.А.

По-другому питання слухали звіт директора школи Карпачовій Г.Г. за 2015-2016 н.р. (текст звіту додається). Нагородження батьків від дирекції.

По-третьому питання виступили:

 1. Ларченко Тетяна Олександрівна, яка сказала, що директор школи вміло веде колектив. Ганна Григорівна звертається до спонсорів, робить  нашу школи красивішою.
 2. Заремба Лілія Вікторівна сказала, що вона 19 років назад закінчила школу. Має сина, який навчається у 10 класі. Бажає успіхів колективу.
 3. Трофімович Тетяна Сергіївна  подякувала колективу за творчість, підтримку та навчання, виховання. Роботу директора школи вважає задовільною.
 4. Шашликова Світлана Миколаївна сказала, що вона є випускницею школи. Її 5 дітей навчаються  у школі. Роботу директора школи вважає задовільною.
 5. Лич Сергій Володимирович сказав, що Вікторія навчалась індивідуально, відчували підтримку дирекції та колективу.
 6. Рябченко Ірина, випускниця подякувала директору школи, колективу від випускників. Сказала, що буде  гордо нести звання учня нашої школи.
 7. Бугай Анна, учениця 9 класу,  робота директора  заслуговує на високу оцінку.
 8. Саітов Михайло, випускник 11 класу, прийшов до школи і навчається 11 років успішно. Роботу директора школи вважає задовільною.
 9. Недоцук Інна Сергіївна сказала, що працює 1 рік у школі. За рік  молоді спеціалісти відчували підтримку дирекції та колективу. Проводили відкриті уроки, брали участь у семінарах, відкритих уроках, шкільних заходах.  Роботу директора школи вважає задовільною.
 10. Харченко Л.В. сказала,  що під час  лінійки «Обдарованість 2016»  було дуже багато  нагород наших учнів. Ролботу директора школи вважає задовільною.
 11. Кумановська С.С.- голова районної державної адміністрації сказала. Що школа отримала кошти у рамках проекту опорних шкіл. Маємо надію, що робота колективу високо оцінена районною владою. Подякувала постійним спонсорам-батькам. Сказала, що не тільки матеріально, а й духовно зростає школа. Побажала позитивних емоцій.  Високий результатів досягли учні школи й педагогічний колектив у різних сферах: спортивній,  інтелектуальній, екологічній, естетичній.
 12. Верховська Тетяна Олександрівна. Карпачова Г.Г. заслуговує підтримки. Районна рада виділила субвенцію у сумі 27 тис. грн.. У програму енергозбереження включено 2,4 млн. грн. на утеплення шкіл району. Високо оцінила роботу директора школи.
 13. Періг Андрій Іванович сказав, що  11 років проводяться звіти директорів. Немає такого, що  немає проблеми у школі. Високо оцінено  міжнародними донорами роботу дирекції школи.
 14. Остропицький Дмитро Іванович, поздоровив з успіхами колективу.   Подякував, що колектив готує справжніх українців. Директор школи займає позицію підтримки навчального процесу та господарську діяльність. Ми плануємо приймати участь у матеріальній допомозі школі. Цього тижня будуть стояти енергозберігаючі вікна у майбутніх 1-х класах.

Пропонується  припинити виступи.

По-четвертому питанню виступила Харченко Л.В., яка сказала порядок проведення голосування.

По-п’ятому  питанню проведення таємного голосування.

По-шостому питанню ( протокол № 2 засідання лічильної комісії)

Голосували таємно.

Видано бюлетень – 29

 1. Роботу директора школи вважати задовільною – 29

Роботу директора школи вважати незадовільною - 0

 1. Директор школи заслуговує  на моральне та  матеріальне заохочення – 17

Не заслуговує – 2  проти.

УХВАЛИЛИ:

 1. Роботу директора школи вважати задовільною.
 2. Директор школи заслуговує на моральне  та матеріальне заохочення.

 

Голова зборів:                                   Соціальний педагог А.С. Земляний

 
   

Секретар:                                         Голова профспілки   О.А. Смірнова

 

Переглядів: 574 | Додав: lepschool2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]